Rekrutacja 2019

Nieopublikowany

Drodzy Uczniowie,

zakwalifikowani do przyjęcia do klas pierwszych
XXXV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bolesława Prusa

Serdecznie gratulujemy Kandydatom zakwalifikowanym do naszego liceum  i prosimy o dostarczenie
do 24 lipca 2019 r.,  do godz. 10.00  następujących dokumentów:

  • oryginał świadectwa ukończenia szkoły
  • oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu
  • kwestionariusz osobowy kandydata – podpisany przez kandydata i jego rodziców (opiekunów)
  • deklarację wyboru  przedmiotów  – podpisaną przez kandydata i jego rodziców (opiekunów)
  • 2 zdjęcia legitymacyjne
  • kartę zdrowia.

Kwestionariusz osobowy i deklaracje wyboru przedmiotów (właściwe dla każdej klasy) znajdują się poniżej. Przypominamy, że na dokumentach niezbędne są podpisy Kandydata i jego rodziców.

Deklaracje wyboru przedmiotów (kwestionariusze organizacyjne) po gimnazjum

Deklaracje wyboru przedmiotów (kwestionariusze organizacyjne) po szkole podstawowej

 

 Podania o przyjęcie w rekrutacji uzupełniającej do klas pierwszych do XXXV LIceum Ogólokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. B. Prusa

Zapraszamy.


 

Komisja Rekrutacyjna

 

 

 

 

Harmonogram rekrutacji  do XXXV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bolesława Prusa 

Rekrutacja zostanie przeprowadzona zgodnie z rozporządzeniem MEN i zarządzeniem Mazowieckiego Kuratora Oświaty 

Rekrutacja do XXXV LO - informacje dla uczniów klas III gimnazjum

Rekrutacja do XXXV LO - informacje dla uczniów klas 8 szkoły podstawowej

 

Harmonogram rekrutacji  do XXXV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bolesława Prusa 

Rekrutacja zostanie przeprowadzona zgodnie z rozporządzeniem MEN i zarządzeniem Mazowieckiego Kuratora Oświaty 

Rekrutacja do XXXV LO - informacje dla uczniów klas III gimnazjum

Rekrutacja do XXXV LO - informacje dla uczniów klas 8 szkoły podstawowej