START THE CHANGE W PRUSIE

START THE CHANGE W PRUSIE


W ramach współpracy z Amnesty International Międzynarodowy projekt „Start the change w Prusie”.
Stop mowie nienawiści - Reaguj! Hasłem akcji jest: Jestem człowiekiem więc szanuję drugiego człowieka. 
 „Mowa nienawiści, według definicji Komitetu Ministrów Rady Europy, obejmuje wszelkie formy wypowiedzi, które podżegają, szerzą, promują lub usprawiedliwiają nienawiść rasową, ksenofobię, antysemityzm oraz inne formy nienawiści opartej na nietolerancji, w tym nietolerancję wyrażoną przez agresywny nacjonalizm, etnocentryzm, dyskryminację oraz wrogość wobec mniejszości, imigrantów i osób o pochodzeniu imigranckim. "Mowa nienawiści jest obecna w życiu codziennym. Prawie 2/3 polskiej młodzieży zetknęło się z nią w Internecie. Mniej więcej tyle samo słyszało mowę nienawiści z ust swoich rówieśników w szkole, kawiarni, na ulicy (CBOS na zlecenie Fundacji Batorego). Często nawet jej nie rozpoznajemy, bo słowa nienawiści weszły do codziennego użycia, bo przecież „wszyscy tak mówią”. Im więcej słyszymy mowy nienawiści wokół siebie, tym mniej jesteśmy na nią wrażliwi, tym bardziej ją akceptujemy. Co więcej, gorszy jest też nasz stosunek do samych ofiar, czyli mniejszości, wobec których mowa nienawiści jest stosowana. Powtarzamy bezrefleksyjnie zasłyszane słowa i opinie, chcąc wyróżnić się w grupie, zdobyć poklask i akceptację. Reaguj! Kluczowe w zwalczaniu mowy nienawiści jest reagowanie na każdy jej przejaw – danie wyraźnego sygnału, że nie zgadzamy się na tego typu wypowiedzi. To sprawa podstawowa i niezwykle istotna – o wiele ważniejsza jest sama reakcja, niż to, co dokładnie powiemy i w jakie słowa ubierzemy nasz sprzeciw. Reaguj! W bezpośredniej reakcji na mowę nienawiści dobrze jest zrobić przynajmniej dwie rzeczy. Po pierwsze, jednoznacznie nazwać to, co się wydarzyło poprzez powiedzenie: „słowo, którego użyłeś jest obraźliwie”, „to przejaw uprzedzeń wobec konkretnych osób”, „to nienawistne określenie”. Po drugie, zaznaczyć swój sprzeciw: „zdecydowanie mi to nie pasuje”, „nie zgadzam się na używanie tego typu słów”. Reaguj! Zacznij od siebie. Zdobądź się na więcej wrażliwości i czułości w relacjach z najbliższymi i wszystkimi ludźmi, których codziennie spotykasz. Miej szczery uśmiech i serdeczne słowo każdego dnia. Małe codzienne dobro. Reaguj! Zatrzymaj mowę nienawiści. Weź serduszko, wpisz swoje imię i przypnij do SERCA TOLERANACJI. Miejscem akcji  była tablica na pierwszym piętrze.
Termin  od 17 stycznia 2019 czwartek - 25 stycznia 2019