Prus Expo 2018

Nieopublikowany

Prus Expo 2018

„PAST AND FUTURE OF EUROPE

 Tegoroczna XVIII wystawa Prus Expo była ściśle związana  z ukierunkowaniem przedmiotowym klas, przebiegała  dwutorowo.