Orientacja na Matematykę

Nieopublikowany

Szanowni Państwo,
Poniżej przedstawiamy planowany przebieg konkursu „Orientacja na Matematykę” organizowanego

przez  XXXV Liceum  Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bolesława Prusa w Warszawie.

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi składu drużyny reprezentującej szkołę, organizatorzy konkursu ORIENTACJA NA MATEMATYKĘ informują:

 1.Każda szkoła może wystawić maksymalnie 2 trzyosobowe drużyny.

2, Drużyna może być złożona z uczniów  jednego poziomu lub z różnych poziomów.

                          Wyniki konkursu w latach ubiegłych uwzględniane były przy  rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych.

 

Zgoda rodziców/opiekunów prawnych