Szkolna Liga Zadaniowa

Szkolna Liga Zadaniowa

XXXV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bolesława Prusa

 

W szkole organizuje się trójetapową Szkolną Ligę Zadaniową, w wyniku której zostaną wyłonieni najzdolniejsi uczniowie, reprezentujący różnorodne dziedziny nauki.

Wyróżnione zostają trzy podstawowe obszary ligi zadaniowej:

  1. zadania z nauk przyrodniczych  i matematyki umieszczane na platformie edukacyjnej i tablicach informacyjnych szkoły.  Uczniowie za prawidłowe rozwiązanie zadań otrzymywać będą punkty. Suma punktów zdecyduje o zwycięstwie. 
  2. debaty szkolne organizowane na zasadzie rozgrywek pucharowych między 4-osobowymi zespołami reprezentującymi poszczególne klasy.
  3. projekty anglojęzyczne

Dla uczniów uczestniczących w zawodach naukowych zostaną zorganizowane warsztaty i laboratoria na terenie szkoły i placówek oświatowo - naukowych.

Uczniowie i zespoły, które zdobędą najwięcej punktów zostaną zaproszeni do udziału w szkolnym obozie naukowym, będącym formą przygotowania do konkursów i olimpiad.

Młodzież w ramach przygotowań naukowych będzie: uczestniczyła w zajęciach prowadzonych przez pracowników naukowych uczelni wyższych i specjalistów z danych dziedzin, prowadziła badania naukowe, uczestniczyła w warsztatach naukowych oraz  realizowała projekty edukacyjne. Prezentacja wyników prac młodzieży odbędzie się na forum szkoły z udziałem zaproszonych gości i rodziców.

Nauczyciele koordynatorzy Szkolnej Ligi Zadaniowej:

Matematyka - Pani Profesor Barbara Mazur

Przedmioty przyrodnicze – Pani Profesor Inez Wasiukiewicz

Język angielski – Pani Profesor Katarzyna Krajewska

Debaty szkolne – Pani Profesor Marta Sobieraj i Pan Profesor Bartłomiej Pędzich