Wspieranie uzdolnionych

WSPIERANIE UZDOLNIONYCH

 

 

 W naszym Liceum wspieranie uczniów uzdolnionych przyjmuje następujące formy: 

1.     Współpraca z uczelniami wyższymi i instytucjami naukowymi udział w zajęciach i warsztatach laboratoryjnych  na uczelniach wyższych i w instytucjach naukowych, wykłady pracowników uczelni w szkole. 

2.     Szkolny system tutoringu nauczyciele - tutorzy reprezentujący różnorodne dziedziny wiedzy, w ramach indywidualnej opieki wspierają uczniów w rozwoju zainteresowań, wzmacnia indywidualny rozwój ich aktywności i pomaga odnieść sukces. 

3.     Realizacja indywidualnego toku nauki i indywidualnego programu nauki – najzdolniejsi uczniowie realizują indywidualne ścieżki rozwoju na podstawie opracowanych specjalnie dla nich programów. 

4.     Programy autorskie - programy nauczania, programy dla grupy, indywidualne programy dla ucznia. 

5.     Koła zainteresowań i koła naukowe – związane z programami autorskimi nauczycieli. 

6.     System stypendiów naukowych i socjalnych – co rocznie uczniowie otrzymują stypendia naukowe i sportowe, stypendia Rady Rodziców szkoły, stypendia Prezesa Rady Ministrów. 

7.     Obozy naukowe – obozy wyjazdowe (np. obozy naukowe geograficzne i kulturowe), jednodniowe wyjazdy naukowe (obozy fizyczne, biologiczne) obozy stacjonarne realizowane w laboratoriach SGGW lub w szkole przez pracowników naukowych. 

8.     Konkursy i olimpiady – udział młodzieży w konkursach i olimpiadach 

9.     Prace badawcze –prace badawcze m.in. w ramach Koła Młodych Fizyków, przygotowujące do olimpiad z przedmiotów przyrodniczych 

10. Seminaria/warsztaty akademickie – realizowane w szkole w ramach Festiwalu Naukowego, Twórczych Spotkań Humanistycznych, Tygodnia Kultury  

11. Projekty – indywidualne lub grupowe, przedmiotowe lub interdyscyplinarne. 

12. Współpraca dydaktyczno-naukowa z absolwentami szkoły – wykłady, zajęcia dla uczniów szkoły prowadzone przez absolwentów szkoły, wyróżniających  się i osiągających sukcesy jako studenci,  pracownicy naukowi, odnoszący sukcesy w różnych dziedzinach życia. 

13. Imprezy  szkolne i pozaszkolne  – ściśle związane z programami autorskimi, np. Prus Expo, Twórcze Spotkania Humanistyczne, dni nauki, np. Dzień Geografii, Dzień Języków Obcych oraz inne  imprezy rozwijające pozaszkolne zainteresowania. 

14. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna – dla uczniów zdolnych, także dla ich rodziców i nauczycieli, realizowana przez psychologa i pedagoga szkolnego we współpracy z instytucjami wspierającymi.