Czytelnicza masa krytyczna

12 grudnia 2017 - Rok Conrada - Czytelnicza masa krytyczna

 

W dniu kończącym ustanowiony przez Sejm RP rok Josepha Conrada 12 grudnia w naszej szkole odbyła się Czytelnicza Masa Krytyczna.
Do czytania książek pisarza zostali zaproszeni wszyscy nauczyciele i uczniowie.
Cały dzień, na lekcjach różnych przedmiotów czytaliśmy fragmenty utworów (Conrad o wyborach etycznych, Conrad o rewolucji, Conrad o morzu...).
Nauczyciele języka angielskiego przeprowadzili zajęcia o sztuce przekładu, konfrontując tłumaczenia A. Zagórskiej, M. Heydel oraz spolszczenie J. Dukaja. 
Uczniowie dyskutowali o wierności oryginałowi, o przemianach języka, o imperialnej wizji Afryki, o uniwersalnym przesłaniu Conrada dla całej naszej cywilizacji.