„Prusaków” portret własny

„Prusaków” portret własny

7, 8 i 9 grudnia 2017 roku obchodzimy 95 rocznicę istnienia naszej szkoły!!!


Kiedy zastanawiamy się, co jest największym dorobkiem XXXV Liceum Prusa, to nie mamy wątpliwości i odpowiadamy zawsze tak samo.
To Ci, którzy do naszej szkoły uczęszczali, zostali jej absolwentami, ci, którzy tu pracowali, mieszkali na Saskiej Kępie,
i Ci których losy rzuciły daleko. Ci, którzy żyją i ci,którzy odeszli…

Najstarsi wychowankowie przedwojennego Prusa zdawali egzamin maturalny w 1926 roku, najmłodsi, tegoroczni absolwenci za pół roku.
Możemy powiedzieć, że jest nas, Prusaków, spora grupa. Ilu nas było? Jest?
Policzmy się. Każdy z nas jest inny, niepowtarzalny, wyjątkowy. Jacy jesteśmy razem?

Stwórzmy

P R U S A K Ó W P O R T R E T W Ł A S N Y

W roku 1979 krakowska wystawa Polaków portret własny stała się ważnym wydarzeniem, nie tylko kulturalnym.
Pozwoliła na nowo zdefiniować tożsamość Polaków, stała się okazją do dyskusji nad stereotypami i narodowymi mitami.
Chcielibyśmy idąc tą drogą opisać nas wszystkich.
Zwracamy się do wszystkich „prusaków” i ich rodzin – prześlijcie swoje aktualne zdjęcie, napiszcie kilka słów o sobie.
Podzielcie się z nami tym, co dla was najważniejsze.
Napiszcie o swoich rodzinach, przyjaźniach, pracy zawodowej…

Razem stworzymy zbiorowy portret społeczności Prusa. 

Społeczność XXXV Liceum Ogólnokształcącego
im. Bolesława Prusa