Ślubowanie

Ślubowanie klas pierwszych i Dzień Edukacji Narodowej

 

To już tradycja naszej szkoły, że w październiku uczniowie klas pierwszych zostają oficjalnie przyjęci w poczet uczniów naszego liceum podczas uroczystości ślubowania.

Przedstawiciele klas pierwszych złożyli ślubowanie w imieniu swoim i pozostałych uczniów.
Ślubowali na sztandar szkoły, że staną się godnymi jej tradycji, że będą sumiennie wypełniać obowiązki ucznia oraz szanować symbolikę i tradycje szkoły.

Głos zabrali również pani dyrektor Anna Naja, pani profesor Joanna Wolfram,
pan profesor Paweł Orzechowski i przedstawiciele samorządu szkolnego życząc nowym uczniom sukcesów na następne lata szkolne spędzone w Prusie.

W naszej szkole ślubowanie klas pierwszych łączy się zawsze z Dniem Edukacji Narodowej.

Pani dyrektor złożyła nauczycielom życzenia i wręczyła nagrody wybranym członkom grona pedagogicznego w podziękowaniu za ich pracę i osiągniecia.