Brian Campbell

8 czerwca odbył się wykład Briana Campbell'a,
Specialisty Global Science and Technology z NASA Senior Earth Science Education.
 
Dotyczył on ochrony środowiska widzianej z perspektywy kosmosu i obejmował omówienie danych zbieranych przez rozliczne satelity NASA oraz ich interpretację.
Wykład cieszył  się  nardzo dużym powodzeniem; uczestniczyli w nim zainteresowani uczniowie wszystkich klas liceum i zakończył się szeregiem pytań od słuchaczy.