Współpraca z zagranicą

Nieopublikowany

 

 

ERASMUS+

 

 

 PROGRAM PARTNERSTWA MIĘDZYNARODOWEGO SZKÓŁ

 
Z radością informujemy, iż w roku szkolnym 2014/2015 i 2015/2016,uczniowie klas pierwszych i drugich naszego gimnazjum współpracowali ze szkołami
z Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Turcji, Litwy i Finlandii przy realizacji projektu „iNimation in Clay” . Film cieszył się wielkim powodzeniem.

 


Koordynatorki projektu: Magdalena Piskorska i Urszula Kmiotek