WF z klasą

„WF z klasą”

 

 

W naszej szkole w ramach programu „WF z klasą” uczniowie biorą udział  w innowacyjnych przedsięwzięciach aktywności fizycznej. Projekt ma na celu zachęcenie młodzież licealną do aktywnego uczestnictwa w zajęciach sportowych obowiązkowych, jak i dodatkowych.


            Tej zimy nasi uczniowie spędzali wolny czas na Lodowisku Stadionu Narodowego, doskonaląc swoje umiejętności jazdy na łyżwach. Zajęcia na lodowisku cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród młodzieży.


            W ramach podjętych działań odbywają się cykliczne spotkania nazywane Debatami Okrągłego Stołu Sportowego – podczas nich nauczyciele WF i innych przedmiotów wspólnie z uczniami dyskutują  co zrobić,  by zajęcia sportowe były urozmaicone, by nie powielać rutynowych schematów. Młodzież przedstawia swoje pomysły, które w miarę możliwości będą wdrażane do realizacji.