Turnieje sportowe

WF Z KLASĄ

W naszej szkole w ramach programu „WF z klasą” uczniowie biorą udział  w innowacyjnych przedsięwzięciach aktywności fizycznej. Projekt ma na celu zachęcenie młodzież licealną do aktywnego uczestnictwa w zajęciach sportowych obowiązkowych, jak i dodatkowych.

            Tej zimy nasi uczniowie spędzali wolny czas na Lodowisku Stadionu Narodowego, doskonaląc swoje umiejętności jazdy na łyżwach. Zajęcia na lodowisku cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród młodzieży.


            W ramach podjętych działań odbywają się cykliczne spotkania nazywane Debatami Okrągłego Stołu Sportowego – podczas nich nauczyciele WF i innych przedmiotów wspólnie z uczniami dyskutują  co zrobić,  by zajęcia sportowe były urozmaicone, by nie powielać rutynowych schematów. Młodzież przedstawia swoje pomysły, które w miarę możliwości będą wdrażane do realizacji.

 

 

DZIEŃ SPOTRU

W naszej szkole odbył się Dzień Sportu podczas, którego rozegrany został pokazowy mecz pomiedzy Nauczycielami  i Artystami.

Widowisko przynisło licznie zgromadzonej publiczności wiele emocji i ciekawych akcji obu drużyn, która wielokrotnie nagradzała w szczególności Artystów oklaskami.

W rezultacie drużyna Artystów pokonała Nauczycieli.