Prus Expo 2017

                       

PRUS EXPO 2017 - ,,SCIENCE OF EUROPE’’

XVII EDYCJA WYSTAWY

24 IV poniedziałek

 

 

 Prus Expo 2017 „Science of Europe”

Tegoroczna wystawa była ściśle związana  z ukierunkowaniem przedmiotowym klas, przebiegała dwutorowo.  Zagadnienia były przedstawiane w zależności od rozszerzeń klasy. Projekt edukacyjny dla klas pierwszych związany był z Rokiem Wisły- ogłoszonym przez Sejm RP. Klasy drugie przedstawiły największe osiągnięcia i wynalazki w zależności od ukierunkowań.

Projekt edukacyjny klas I związany był z ogłoszonym przez Sejm Rzeczypospolitej

Rokiem Wisły. Uczniowie zaproponowali spojrzenie na rzekę z punktu widzenia historii i kultury, znajomości geografii i nauk przyrodniczych, a klasa matematyczna zaskoczyła klasy spojrzeniem nauk ścisłych.

W roku 1467 w wyniku drugiego pokoju toruńskiego Rzeczpospolita odzyskała dostęp do całego, żeglownego biegu Wisły. 550 lat temu odbył się pierwszy wolny flis rzeką.
Podczas otwarcia wystawy, odbył się pokaz mody przygotowany przez uczniów
z Klubu Europejskiego, jak należy się prawidłowo ubrać na poszczególne lekcje
 np.: matematyki, języka polskiego, geografii czy podstaw przedsiębiorczości.
Prus Expo jest przedsięwzięciem całej szkoły, koordynowanym i organizowanym przez Klub Europejski