Programy i projekty

Szkoła to nie tylko tablica, ławka i książka, szkoła to również programy i projekty edukacyjne, które dają możliwość wyjścia poza ten schemat.
Niektórzy rozwijają swoje pasje i zainteresowania, inni dopiero je odnajdują.
Liczne programy i projekty, również międzynarodowe, dają pole do samorealizacji i nabywania wielu nowych umiejętności.


Spotkania z ciekawymi ludźmi, wolontariat, życie na Grenlandii a może ekologia???
Szkoła jest zawsze otwarta na pomysły i propozycje uczniów.