Kalendarium

KALENDARIUM ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

 

I PÓŁROCZE    2 września 2019 – 24 stycznia 2020

 

20 grudnia 2019. – zakończenie wystawiania ocen klasyfikacyjnych na I półrocze

23 – 31 grudnia 2019. – zimowa przerwa świąteczna

9 stycznia 2020.  – Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna

10 stycznia 2020. – wystawienie ocen śródrocznych

 

II PÓŁROCZE    27 stycznia – 26 czerwca 2020

10 – 23 lutego – ferie zimowe

26 marca – wystawienie przewidywanych ocen rocznych w klasach III LO

6 kwietnia - zakończenie wystawiania ocen rocznych w klasach III LO

9 –14 kwietnia – wiosenna przerwa świąteczna

16 kwietnia – Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna klas III LO

24 kwietnia – zakończenie roku szkolnego klas III LO

4 –21 maja–egzaminy maturalne

4 czerwca– informacja o zagrożeniach i przewidywanych ocenach

17 czerwca – zakończenie wystawiania ocen rocznych

22 czerwca – Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna

26 czerwca – zakończenie roku szkolnego

 

ŚWIĘTA I DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

14 października  2019. – Dzień Edukacji Narodowej

1 listopada  2019. – Święto Wszystkich Świętych

11 listopada  2019. – Święto Niepodległości

1 stycznia 2020.  – Nowy Rok

6 stycznia 2020. – Święto Trzech Króli

1 maja 2020. – Święto Pracy

4 – 6 maja2020.  – egzaminy maturalne

11 czerwca 2020. – Boże Ciało

12 czerwca 2020.  – dzień wolny od zajęć dydaktycznych

 

SPOTKANIA NAUCZYCIELI I WYCHOWAWCÓW Z RODZICAMI

12 września 2019.godz. 17.30 - 18.30 zebranie
24 października 2019.  godz. 16.00 - 18.00 dzień otwarty
5 grudnia 2019.  godz. 17.30 - 18.30 zebranie
9 stycznia 2020.  godz. 16.00 - 18.00 dzień otwarty
26 marca 2020.  godz. 17.30 - 18.30 zebranie
7 maja 2020.  godz. 16.00 - 18.00 dzień otwarty
4 czerwca 2020.  godz. 17.30 - 18.30 zebranie