Kalendarium

Kalendarz spotkań z Rodzicami uczniów

13.09.2018

17.30

Spotkanie organizacyjne. Wybory prezydium, uchwalenie budżetu.

18.10. 2018

17.30

Dzień otwarty

15.11.2018

17.30

Informacja o procesie edukacyjno-wychowawczym uczniów i działaniach podejmowanych przez Szkołę

13.12.2018

17.30

Dzień otwarty

10.01.2019

17.30

Podsumowanie pracy uczniów i szkoły w 1 półroczu.

28.02.2019

17.30

Dzień otwarty

4.04.2019

17.30

Informacja o przewidywanych ocenach końcowych uczniów klas 3 liceum.

Informacja o postępach edukacyjno-wychowawczych uczniów klas młodszych.

9.05.2019

17.30

Dzień otwarty

30.05.2019

17.30

Informacja o przewidywanych ocenach, podsumowanie działań wychowawczych.

 

Kalendarz zebrań Rady Rodziców

25.09.2018

18.00

Zebranie organizacyjne, otwierające rok szkolny.

6.11.2018

18.00

Omówienie bieżących spraw.

8.01.2019

18.00

Omówienie bieżących spraw.

12.03.2019

18.00

Omówienie bieżących spraw.

14.05.2019

18.00

Omówienie bieżących spraw.

25.06.2019

18.00

Podsumowanie pracy Rady Rodziców.