Współpraca z zagranicą

Badacz Wody -miedzynarodowy projekt ekologiczny  

We wtorek 11.12.18 w naszej szkole odbyły się warsztaty
edukacyjne w ramach międzynarodowego projektu Badacz Wody. Jest to program
edukacyjny, który umożliwia uczniom na całym świecie zdobycie wiedzy na tematy
związane z wodą i inspiruje ich do podejmowania działań. Dzięki zaangażowaniu w
Badacza Wody młodzież rozumie swoją rolę jako odpowiedzialnych obywateli świata
i w efekcie może zmieniać własną postawę wobec wody.  Podczas warsztatów uczniowie
między innymi za pomocą prostego
filtra oczyszczali wodę, ustalali zawartość wody w różnych produktach, hodowali
papierowe lilie wodne.  

www.badaczwody.pl

 

22 listopada 2018 uczennice i uczniowie klasy I A2uczestniczyły (-li) w 4-godzinnych zajęciach, prowadzonych przez Elżbietę Kawecką z OEIiZK, które miały na celu testowanie scenariuszy zajęć zaprojektowanych w ramach europe

 

22 listopada 2018 uczennice i uczniowie klasy I A2uczestniczyły (-li) w 4-godzinnych zajęciach, prowadzonych przez Elżbietę Kawecką z OEIiZK, które miały na celu testowanie scenariuszy zajęć zaprojektowanych w ramach europejskiego projektu BLOOM (BoostingEuropeanCitizens’ Knowledge and Awareness of Bio-EconomyResearch and Innovation).BLOOMto europejski projekt poświęcony upowszechnieniu wiedzy na temat biogospodarki. Koordynatorem działań edukacyjnych, w których uczestniczy 10 krajów europejskich jest EuropeanSchoolnet.

Podczas pracy w 4-osobowych grupach korzystano ze stanowisk komputerowych z dostępem do internetu oraz zestawów do pomiarów wspomaganych komputerowo(interfejsy pomiarowe,  czujniki temperatury, oprogramowanie do naboru i analizy danych).

BLOOM  (Boosting European Citizens Knowledge and Awareness of Bio-Economy Research and Innovation)

Tematyka lekcji:

  1. What’s is the bio-economy?, Bio-economy in everyday life - dyskusjaitworzenieposterów
  2. Badanie doświadczalnewłaściwości termoizolacyjne różnych materiałów (wełna mineralna, wióry drewniane, mech, styropian)
  3. Komputerowa analiza i dyskusja wyników pomiarów

 

 

 

Projekt  Erasmus+ zakończony

             Przez ostatnie dwa lata nasza szkoła brała udział w projekcie Erasmus+ o nazwie Inimation in clay, w którym brało udział 160 uczniów z sześć krajów:
Litwa, Katalonia, Wielka Brytania, Polska, Turcja i Wyspy Alandzkie.

Młodzież  wraz z nauczycielami tworzyła animowany film poklatkowy.

W każdym kraju zostały zorganizowane warsztaty, w których brali udział wybrani uczniowie z każdego państwa.

Każdy uczestnik miał możliwość pojechania do jednego kraju, a następnie goszczenia u siebie ucznia z zagranicy.


Byliśmy jedyną szkołą w Polsce, biorącą udział w tym przedsięwzięciu.


Projekt ten dał nam możliwość poznania nowych kultur, zwiedzenia nieznanych nam, ciekawych miejsc,
rozwijania swoich zainteresowań i  szlifowania umiejętności z zakresu języka angielskiego.

Mieliśmy okazję poznać wielu ciekawych ludzi i zawiązać przyjaźnie na całe życie.


Oto link do naszego filmu: https://m.youtube.com/watch?v=9Ja6rGdQnVs&feature=youtu.be