Doradztwo zawodowe

Nieopublikowany

DORADZTWO ZAWODOWE

W procesie edukacji doradztwo i orientacja zawodowa wpisują się w plan wychowawczy szkoły. Do funkcji doradztwa zawodowego zalicza się: kierowanie, doradzanie, sugerowanie, pomaganie w wyborze takiej ścieżki edukacyjno-zawodowej, która zagwarantuje pełny rozwój osobowy, czyli samorealizację.
Dlatego też zadaniem doradcy zawodowego w gimnazjum jest pomóc uczniom w przygotowywaniu się do trafnego wyboru szkoły ponadgimnazjalnej
i odpowiedniego profilu klasy. W oparciu o uzyskaną wiedzę na temat posiadanych cech charakteru, zdolności, zainteresowań, predyspozycji zawodowych, stanu zdrowia przedstawia się uczniowi informacje o możliwościach dalszego kształcenia.


Warszawski System Doradztwa Zawodowego ma za zadanie wspomóc uczniów, nauczycieli, rodziców na różnych etapach,
począwszy od szkoły podstawowej poprzez gimnazjum aż do szkoły ponadgimnazjalnej.
Szkoła realizuje cykl zajęć proponowany przez Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno – Społecznych i Szkoleń oraz Biuro Edukacji. W klasach I-III od bywają się zajęcia w ramach GDDW .

Istnieje możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji z doradcą zawodowym
p. Teresą Kiryluk w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej ul. Mińska 1/5, Warszawa  tel. (22) 810 20 29

Pomoc z zakresu doradztwa zawodowego można również uzyskać w:

  •  Młodzieżowym Biurze Pracy ul. Kickiego 5 tel. 22 619 00 38
  • Centrum Informacji i Doradztwa Zawodowego w Pałacu Młodzieży Plac Defilad 1 tel 22 656 66 48

 

DYŻUR SZKOLNEGO DORADCY ZAWODOWEGO

  • czwartek 14.00 - 15.00
  • piątek 8.00 - 9.00

Zapraszam serdecznie uczniów i rodziców  na spotkania indywidualne po wcześniejszym uzgodnieniu terminu
Dorota Buta pedagog, doradca zawodowy

 

 

Proponujemy zapoznać się z dodatkowymi informacjami: