Czasopisma, z którymi współpracował Bolesław Prus

Czasopisma, z którymi współpracował Bolesław Prus

  • Prus o felietonach

Imponująca jest lista czasopism, z którymi współpracował Bolesław Prus.
 Z niektórymi z nich związany był długo, z innymi incydentalnie.
 Do niektórych wracał. Publikował w nich kroniki, felietony, wydawał utwory literackie. Wiele innych zamieszczało wypowiedzi na temat pisarza i recenzje jego utworów. O swojej pracy dziennikarskiej Prus pisał tak: ”dzisiejszy felietonista(…)musi być wszędzie i wiedzieć o wszystkim. Musi zwiedzać nowo zabudowujące się place, ulice pozbawione chodników, tamy, mosty, targi wełniane i wołowe, muzea, teatry, uczone psy, cyrkowe konie, posiedzenia różnych towarzystw akcyjnych, instytucje dobroczynne, jatki, łazienki itd. (…) Gdy dawniejszy felietonista narzekał na brak faktów, dzisiejszy przeklina ich nadmiar(…) Dodajcie jeszcze to, że każdy z powyższych faktów musi być przedstawiony jak najzwięźlej, a całość powleczona lekkim werniksem blagi; (…) Bóg Najwyższy, który stworzył owcę dla wilka, a literata dla wydawcy, tak urządził ten padół, że na nim każda osoba lub instytucja występująca publicznie musi się stać pastwą dla felietonistów, kronikarzy, korespondentów lub autorów artykułów wstępnych” (Niwa,1875).

  • Prus o felietonistach

Aleksander Świętochowski, szkolny kolega Prusa i publicysta Prawdy w 1888 roku na jej łamach tak pisał: ”tej miary talent powinien mieć przywileje szerszej swobody.. Tymczasem zajadłe przeciw niemu wyprawy o byle dowcip, a nade wszystko ego własna wstrzemięźliwość, ażeby nie obrazić jakiegoś literackiego kuma(…) krępuje go widocznie”.

  • 17 tytułów czasopism

-    Przegląd Tygodniowy – 1871
-    Niwa ( Długa 21, Nowy Świat 41, Widok 2 ) – 1872, 1874-76
-    Opiekun Domowy  ( Nowy Świat 30 ) -1872
-    Mucha Nowo-Senatorska 5 – 1873
-    Kolce (ul. Solna 15) – 1874
-    Kurier Warszawski ( Wierzbowa 5) 1874-1887 ( przerwa  1882-83)
-    Ateneum – 1876-78
-    Nowiny Niedzielne -1877
-    Gazeta Polska  ( Niecała 11) 1877
-    Gazeta Rolnicza -1879
-    Prawda -1881
-    Nowiny ( Świętokrzyska 13 Mazowiecka 6)- 1882-83
-    Tygodnik Ilustrowany( Zgoda 12) -1883, 1905-12
-    Kraj – 1883 stała współpraca z pismem petersburskim
-    Wędrowiec 1885
-    Kurier Codzienny ( Krakowskie Przedmieście 66) - 1887
-    Goniec 1995