Człowiek instytucja

Człowiek instytucja

  • Patron instytucji dobroczynnych - Wspomnienie o uroczystości w Nałęczowie

Bolesław Prus miał potrzebę działań społecznych. Jego wrażliwość na krzywdę i nędzę prowadziła do instytucji niosących pomoc potrzebującym. Swoim autorytetem wspierał akcje filantropijne i dobroczynne. Jeszcze za życia Pisarza powstawały instytucje nazwane jego imieniem. W 1904 rok we wsi Charz pod Nałęczowem otwarto zakład Kąpieli tanich imienia Bolesława Prusa. Inicjatywę wspierali miejscowi lekarze i lubelski oddział Warszawskiego Towarzystwa Higienicznego. Władysław Maliszewski wspominał :” wszyscy zjechali na otwarcie kąpieli i uczczenie Prusa, ale Prusa nie było. Zaszył się w jakiś kącik parku czy uciekł w pole, a wrócił do swego mieszkania, kiedy już się wszyscy rozjechali i lud zaczął próbować kąpieli.(…) Zarzucono mu niegrzeczność, wmawiano w niego, że wypada podziękować ziemiankom, które z panią doktorową Staniszewską na czele utworzyły towarzystwo, szerzące między ludem zamiłowanie do czystości domu, Prus jednak nie dał się zawstydzić i nikomu się nie pokazał.”
W 1908 roku powołano do życia towarzystwo Higiena Praktyczna im. Bolesława Prusa oraz Szkołę i Salę Zajęć im. B. Prusa  (ul. Nowowiejska 11) i utrzymywaną przez towarzystwo Opieki nad Dziećmi. Pomimo wielkiej skromności pisarz wyraził na to zgodę, wiedząc, że dzięki temu będzie można pozyskać więcej środków dla biednych i potrzebujących.

  • 22 instytucje, z którymi Prus współpracował lub patronował

Imponująca jest lista instytucji, którym Aleksander Głowacki poświęcał swój czas, uwagę i działalność.
Bolesław Prus był członkiem rzeczywistym lub honorowym następujących stowarzyszeń i organizacji :
-    1881 – Prus angażuje się w założenie Towarzystwa Przyjaciół Dzieci,
-    1881 – kasa im. Mianowskiego,
-    1881 – Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności,
-    1882 – Komitet Opieki nad Chłopcami przy WTD,
-    1882 – Towarzystwo Kolonii Letnich przy WTD,
-    1884 – Towarzystwo Popierania Przemysłu i Handlu,
-    1897 – „Bratnia Pomoc” Politechniki Lwowskiej,
-    1897 – Czytelnia Akademicka w Bernie,
-    1897 – Towarzystwo Higieniczne,
-    1898 -  Warszawskie Towarzystwo Cyklistów,
-    1899 – Komitet Warszawskiej Kasy Przezorności  i Pomocy dla Literatów i Dziennikarzy,
-    1899  -  Warszawskie Kuratorium Trzeźwości,
-    1899 – Towarzystwo Zwolenników Gry Szachowej,
-    1904 -  Tanie Kąpiele im. B. Prusa we wsi Charz,
-    1905 – Komitet  Obywatelski pomocy dla Robotników i Ich Rodzin,
-    1906 – Spółka Seminarium Nauczycielskiego w Ursynowie,
-    1906 – Stowarzyszenie Kursów dla Analfabetów,
-    1906 – polskie Stowarzyszenie Przyjaciół Pokoju,
-    1907 – Polska macierz Małorolnych,
-    1908 – Towarzystwo Higiena Praktyczna im. Bolesława Prusa,
-    1908 – Szkoła i Sala Zajęć im. Bolesława Prusa,
-    1909 – Towarzystwo Biblioteki Publicznej w Warszawie.

Jeżeli dodamy do tego liczne konkursy literackie i zaproszenia do komitetów honorowych różnych publicznych przedsięwzięć, to pozostaje pytanie Kiedy Prus miał czas na pisanie ?