Warsztaty dziennikarskie „Od Prusa do news`a”

Innowacja programowo – organizacyjna, skierowana  w szczególności do uczniów klasy pierwszej dwujęzycznej, tzw. klasy medialnej z rozszerzonym zakresem nauczania z języka polskiego, historii i wos-u. Jest formą warsztatów dziennikarskich, która wyposaży młodzież w dodatkowe kompetencje przydatne w dorosłym życiu. Program zajęć łączy nauki humanistyczne z publicystyką. Jest sposobem na uniknięcie monotonii metod nauczania, zdobywania przez ucznia wiedzy i umiejętności w atrakcyjnej formie. Dostarcza młodemu i utalentowanemu człowiekowi narzędzi i technik pracy niezbędnych do rozumienia innych ludzi, szeroko pojmowanej rzeczywistości, codziennie doświadczanej przez nastolatka. To także twórcza zabawa w radio i mini redakcję.
ul. Zwyci�zc�w 7/9 03-936 Warszawa Tel. 022 617-74-13